Ruszyło mieszkanie wspierane
przez PR

24 kwietnia podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Mieszkanie wpierane w Jarosławiu”. Dzięki temu już od 1 maja swoją szansę na niezależne życie otrzymało 8 dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością z powiatów jarosławskiego i przeworskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

 


autor zdjęć  Andrzej Łapkowski

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Logo EPS Zestaw

1 proc 2019 DL