Podziękowanie
przez Ilona Król

W obecnej sytuacji pandemii każdy gest wsparcia i pomoc są dla nas szczególnie cenne.

Z całego serca w imieniu dzieci, młodzieży, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, kadry oraz Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu dziękujemy za otrzymaną pomoc -  przekazane środki finansowe oraz rzeczowe do ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni:

•Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
•Panu Prezesowi Robertowi Chomie oraz Zarządowi PGE Obrót S.A.
• Firmie Lear Corporation w Jarosławiu
• Panu Adamowi Szczęch właścicielowi firmy ADAMEX
• Pani dyrektor Agnieszce Sikorskiej i zespołowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Minister Anny Schmidt-Rodziewicz za zainteresowanie sytuacją Stowarzyszenia i zaangażowanie w pomoc.

1 proc 2019 DL