Platforma self-adwokatów

Platforma self-adwokatów

Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie, to rozwój potencjału, który posiada każdy z nas. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywne myślenie o sobie, odwaga i gotowość wyrażania swojego zdania. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z niepełnosprawnością intelektualną staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności oraz wyrazić swoje cele, a przez otoczenie jest postrzegana jako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności. Self-adwokatura dotyczy kilku obszarów funkcjonowania człowieka: samoświadomości, odpowiedzialności osobistej, niezależności od innych i asertywności, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi ludźmi. Jarosławscy self-adwokaci działają bardzo aktywnie – spotykają się regularnie, inicjują i organizują różnorodne wydarzenia obywatelskie. We współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowują audycje, zaś dla telewizji internetowej www.pod24.info reportaże, sondaże, wywiady. Mówią własnym głosem we własnych sprawach.

 

 

Active citizens fund4xProjekt pn. „Głos self-adwokatów jest ważny” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 Aktualności:

Spotkanie integracyjne

Spotkania rekrutacyjne

Głos self -adwokatów jest ważny

Usłusz głosy self-adwokatów 2020

 

 

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów
przy PSONI Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
tel. 16 621 53 78

  / self.adwokaci.jaroslaw

 

 

01

Platforma self-adwokatów

Platforma self-adwokatów

Czytaj więcej

1 proc 2019 DL