Zachowanie trwałości projektu - MWII

 

 

nowe logo FUND

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Mieszkanie wspierane w Jarosławiu-edycja II’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca potwierdza, że świadczy wsparcie dla 9 osób z niepełnosprawnościami w zakresie zbliżonym do  usług realizowanych w ramach powyższego projektu.