Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od miesiąca lipca bieżącego roku będzie realizować projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu.”

 Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 24 osób zamieszkujących tereny powiatu jarosławskiego lub przeworskiego z różnymi niepełnosprawnościami, poprawa jakości ich życia, zapewnienie im możliwie maksymalnie niezależnego funkcjonowania, pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

 Projekt realizowany będzie w Mieszkaniu Treningowym na osiedlu Witosa 1/12  w Jarosławiu.

Termin realizacji projektu od dnia 01 lipca 2020r. do dnia 31 marca 2023.W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.

mieszkanie big