OMNES/P-IA /2131- 1/3/18

 

W związku z realizacją projektu pn. „Indywidulana asystencja osób   z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej.