Dostawa używanego samochodu osobowego typu bus PSONI/DP/2131-2/616/20