Ilona Król
Indywidualna asystencja w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo społeczne OMNES, którego założycielem jest PSONI Koło w Jarosławiu realizuje od 1.04.2017 roku projekt pn. „Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowany ze środków PFRON.

Czytaj więcej
Ilona Król
XII Podkarpacki Turniej Piłki Nożnej

31 maja 2017 roku na stadionie klubu sportowego JKS 1909 odbył się XII Podkarpacki Turniej Piłki Nożnej 7 – osobowej drużyn zunifikowanych OLIMPIAD SPECJALNYCH zorganizowany przez PSONI Koło w Jarosławiu.

Czytaj więcej
Super User
AAC-owy asystent

AAC-owy asystent to innowacja społeczna testowana w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej
Ilona Król
Walne zebranie sprawozdawcze

W piątek 26 maja odbyło się doroczne Walne Zebranie członków PSONI Koło w Jarosławiu. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności w minionym roku.

Czytaj więcej
Ilona Król
Nieodpłatna pomoc prawna

Masz mniej niż 26 lat lub ukończyłeś 65 rok życia, posiadasz kartę dużej rodziny, korzystasz ze świadczeń z pomocy społecznej, a może jesteś w ciąży?

Czytaj więcej
Ilona Król
Kompleksowa rehabilitacja

W okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt
pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu” dofinansowany ze środków PFRON.

Czytaj więcej