DDP W ZARZECZU

Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu

 

Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu oferuje 10 uczestnikom zaspokojenie potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze. Osoby w niepełnosprawnościami uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, w rehabilitacji indywidualnej i grupowej oraz mają zapewniony transport. W Dziennym Domu Pomocy realizowana jest także opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego, interwencyjnego pobytu w hostelu.

Dzienny Dom Pomocy
adres ul. Księdza Gajeckiego 2
37-205 Zarzecze
telefon 503 763 757
email ddp.zarzecze@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /ddp.zarzecze