WTZ

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły realizację obowiązku szkolnego, a chcą się przygotować do aktywności zawodowej i być bardziej niezależne w życiu, mogą skorzystać z oferty Warsztatu Terapii Zajęciowej. Poprzez udział w zajęciach w różnorodnych pracowniach tematycznych, próbkach pracy, stażach i praktykach rozwijają u siebie kluczowe dla osiągnięcia zawodowego sukcesu kompetencje. To przede wszystkim: samodzielne przychodzenie do pracy, orientacja przestrzenna w zakładzie, orientacja czasowa – dotrzymywanie czasu pracy i przerw, wyuczenie konkretnych czynności, umiejętność właściwych relacji ze współpracownikami, czy też utwierdzenie się we własnej motywacji.

Warsztat obejmuje kompleksową rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób z niepełnosprawnością i wspiera je w podjęciu zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy, stosując model zatrudnienia wspomaganego.

Osoby, które opuściły WTZ podejmując pracę, a także osoby oczekujące na przyjęcie do placówki mogą skorzystać z oferty tzw. Klubu Absolwenta WTZ. Taką formą objęte jest 35 osoby z niepełnosprawnością.

Projekty

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" edycja 2023-2024

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" edycja 2024-2025

 

Warsztat Terapii Zajęciowej
adres ul. 3 Maja 39
37-500 Jarosław
telefon 16 621 64 67
email wtz@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /wtzjaroslaw