Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI jest niepubliczną, bezpłatną, specjalistyczną agencją zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowaną przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Nieprzerwanie od 15 lat prowadzi działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej opierające się na europejskim standardzie zatrudnienia wspomaganego. Działalność Centrum DZWONI polega na wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku pracy. Centrum DZWONI w Jarosławiu, współprowadzone przez PSONI Koło w Jarosławiu, ściśle współpracuje ze 140 pracodawcami. Wsparciem objęło już 390 osób z niepełnosprawnościami, z czego 160 podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wiele z tych osób zmieniło pracę kilkukrotnie w swojej karierze zawodowej.

 

Centrum DZWONI w Jarosławiu
adres ul. Podzamcze 35
37-500 Jarosław
telefon 726 136 364
email jaroslaw@centrumdzwoni.pl
facebook/dzwonijaroslaw