Zarząd Koła

Zarząd Koła
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu
na lata 2019 - 2023

zarzad

Na zdjęciu od lewej Antonina Pudełko, Andrzej Jakielaszek, Ewa Majewska –Baran, Małgorzata Skowronek, Zofia Morzywałek, Elżbieta Biały, Krystyna Górska, Barbara Kot, Beata Burlikowska, Jan Wilk, Stanisław Mroczka,
Albina Jarema, Mariusz Mituś, Katarzyna Lepszy.

Mariusz Mituś – Przewodniczący
Członek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od 1994 roku, trzecią kadencję pełni funkcję przewodniczącego.

Katarzyna Lepszy – Wiceprzewodnicząca
W PSONI Koło w Jarosławiu jest od 2000 roku, trzecią kadencję na stanowisku wiceprzewodniczącej. W Stowarzyszeniu odpowiada za sektor mieszkalnictwa chronionego i wspierania w niezależnym życiu.

Jan Wilk – Wiceprzewodniczący
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2002 roku, trzecią kadencję na stanowisku wiceprzewodniczącego. Koordynator sektora pracy.

Barbara Kot – Skarbnik
W PSONI Koło w Jarosławiu działa od 2003 roku. W Stowarzyszeniu trzecią kadencję pełni rolę skarbnika.

Elżbieta Biały – Sekretarz
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku. W Stowarzyszeniu pełni rolę sekretarza, koordynuje sektor edukacji, rehabilitacji i opieki.

Stanisław Stafiej – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1995 roku.

Ewa Majewska – Baran - Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1995 roku.

Krystyna Górska – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2010 roku.

Antonina Pudełko – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2005 roku

Zofia Morzywałek – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1993 roku.

Jolanta Kukułka – Członek
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 2014 roku.

Mariusz Mituś – Elektor
Członek PSONI Koło w Jarosławiu od 1994 roku.