MIESZKANIA TRENINGOWE

Mieszkania Treningowe

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą tak, jak ich rówieśnicy prowadzić maksymalnie niezależne życie. Często jednak brakuje im doświadczeń w podejmowaniu różnych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osoby te mogą, przy niewielkim wsparciu, żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, pragnieniami i wyborami. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz budowania relacji z innymi ludźmi umożliwiają im realizowane przez PSONI Koło w Jarosławiu treningi mieszkaniowe, w których uczestniczą także osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.

Treningi stanowią znaczące wsparcie dla rodziców. Aby mogli oni wypełniać swoje obowiązki, potrzebna jest im okresowa pomoc, pozwalająca na zadbanie o własne zdrowie, przeprowadzenie spraw rodzinnych, czy też „złapanie oddechu” do dalszej opieki nad dzieckiem. Treningi mają zróżnicowaną formę (tygodniowe, weekendowe) i odbywają się w warunkach domowych. Są realizowane w mieszkaniach treningowych Każdego roku z cyklicznych form treningów samodzielności korzysta 74 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.


Mieszkanie Treningowe
adres os. Witosa 1/12
37-500 Jarosław
telefon 512 772 285

Mieszkanie Treningowe
adres ul. Reymonta 4/32
37-500 Jarosław
telefon 731 008 401

Mieszkanie Treningowe
adres ul. Zamkowa 3c
37-500 Jarosław
telefon 506 769 570
email mt@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /pawjaroslaw