Komisja Rewizyjna
 
Komisja Rewizyjna
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
na lata 2019 - 2023
 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 5 osób (&30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny.

Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:

  1. prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
  3. wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
  4. pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole nie rzadziej niż 2 razy w roku.


Komisja Rewizyjna:

Albina Jarema – Przewodnicząca

Beata Burlikowska – Sekretarz

Stanisław Mroczka – Członek

Małgorzata Skowronek – Członek

Andrzej Jakielaszek Członek