SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGRÓD DOKUMENTÓW

Spółdzielnia Socjalna "Ogród Dokumentów"

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa przez osoby wykluczone z rynku pracy w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Jarosławski „Ogród Dokumentów” zatrudnia 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zajmuje się głównie zakładaniem, projektowaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz drobnymi pracami remontowymi i porządkowymi, w tym porządkowanie grobów. Rozszerzeniem działalności spółdzielni jest myjnia parowa EkoPark, oferująca profesjonalne mycie pojazdów i usługi czyszczenia. W sezonie zimowym głównym obszarem działań jest odśnieżanie.

Ogród Dokumentów został założony i jest prowadzony przez PSONI Koło w Jarosławiu w partnerstwie z Powiatem Jarosławskim.

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
email biuro@ogrod-dokumentow.pl
facebook /ogroddokumentow