Ochrona danych osobowych

PSONI Koło w Jarosławiu, jako Administrator Danych Oobowych, przetwarza dane osobowe zgodnie z tzw. RODO tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). RODO jest aktem prawnym obowiązującym od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej.

W trosce o wysoki standard bezpieczeństwa zebranych danych Stowarzyszenie wprowadziło wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych – zbiór dokumentów zawierający m. in. katalog czynności przetwarzania danych, analizę zagrożeń  i zabezpieczeń danych osobowych, wewnętrzne procedury postępowania z danymi.

Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dane osobowe pracowników, członków, wolontariuszy, osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia. Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje  o przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz  o przysługujących Państwu prawach.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych – Paweł Daniszewski, ul. Wilsona 6a, 37 500 Jarosław, tel. 16 621 53 78 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Informacja dla  mieszkańców mieszkania chronionego i uczestników treningów mieszkaniowych.pdf)Informacja dla mieszkańców mieszkania chronionego i uczestników treningów mieszkaniowych.pdf146 kB
Pobierz plik (Informacja dla  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy .pdf)Informacja dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy .pdf146 kB
Pobierz plik (Informacja dla  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej .pdf)Informacja dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej .pdf147 kB
Pobierz plik (Informacja dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu.pdf)Informacja dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Jarosławiu.pdf222 kB
Pobierz plik (Informacja dla kandydatów do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI Koło  w.pdf)Informacja dla kandydatów do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI Koło w.pdf223 kB
Pobierz plik (Informacja dla klientów sklepu internetowego.pdf)Informacja dla klientów sklepu internetowego.pdf225 kB
Pobierz plik (Informacja dla kontrahentów ZAZ.pdf)Informacja dla kontrahentów ZAZ.pdf146 kB
Pobierz plik (Informacja dla osób przekazujących 1 procent podatku.pdf)Informacja dla osób przekazujących 1 procent podatku.pdf147 kB
Pobierz plik (Informacja dla osób udostępniających wizerunek dla celów promocyjnych.pdf)Informacja dla osób udostępniających wizerunek dla celów promocyjnych.pdf143 kB
Pobierz plik (Informacja dla pracowników ZAZ.pdf)Informacja dla pracowników ZAZ.pdf147 kB
Pobierz plik (Informacja dla self-adwokatów.pdf)Informacja dla self-adwokatów.pdf145 kB
Pobierz plik (Informacja dla Wolontariuszy.pdf)Informacja dla Wolontariuszy.pdf144 kB
Pobierz plik (Informacja dla zleceniobiorców i usługobiorców ZAZ.pdf)Informacja dla zleceniobiorców i usługobiorców ZAZ.pdf147 kB
Pobierz plik (Informacje dla członków Stowarzyszenia.pdf)Informacje dla członków Stowarzyszenia.pdf144 kB
Pobierz plik (Informacje dla kontrahentów.pdf)Informacje dla kontrahentów.pdf145 kB
Pobierz plik (Informacje dla oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.pdf)Informacje dla oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.pdf146 kB
Pobierz plik (Informacje dla pracowników.pdf)Informacje dla pracowników.pdf148 kB
Pobierz plik (Informacje dla zleceniobiorców i usługobiorców.pdf)Informacje dla zleceniobiorców i usługobiorców.pdf223 kB
Pobierz plik (Informacyja dla osób korespondujących z PSONI Koło w Jarosławiu.pdf)Informacyja dla osób korespondujących z PSONI Koło w Jarosławiu.pdf145 kB
Pobierz plik (Informacyja dla osób objętych działalnością leczniczą Ośrodka Rehabilitacyjno.pdf)Informacyja dla osób objętych działalnością leczniczą Ośrodka Rehabilitacyjno.pdf149 kB
Pobierz plik (Informacyja dla uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.pdf)Informacyja dla uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.pdf145 kB
Pobierz plik (Informacyja dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.pdf)Informacyja dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.pdf148 kB
Pobierz plik (Informacyjna dla osób objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni.pdf)Informacyjna dla osób objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni.pdf148 kB
Pobierz plik (Informacyjna dla osób objętych wsparciem w projektach PFRON.pdf)Informacyjna dla osób objętych wsparciem w projektach PFRON.pdf147 kB
Pobierz plik (Informacyjna dla pacjentów Ośrodka Wczesnej Interwencji .pdf)Informacyjna dla pacjentów Ośrodka Wczesnej Interwencji .pdf146 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło  w.pdf)Klauzula informacyjna dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w.pdf147 kB