CWRMD

 

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Małe dzieci przedwcześnie urodzone, niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzice potrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Z kompleksowej, rehabilitacji w Centrum każdego roku korzysta ponad 500 najmniejszych dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia. W ramach Centrum działają: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz jest realizowany program kompleksowej rehabilitacji PFRON.


Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
adres ul. 3 Maja 39 A
37-500 Jarosław
telefon 16 621 03 97
facebook /cwrmd
Ośrodek Wczesnej Interwencji
email owi@psoni-jaroslaw.org.pl
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
email nspwwrd@psoni-jaroslaw.org.pl