REGIONALNA ORGANIZACJA SELF-ADWOKATÓW

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów

Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie, to rozwój potencjału, który posiada każdy człowiek. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywne myślenie o sobie, odwaga i gotowość wyrażania swojego zdania. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z niepełnosprawnością intelektualną staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności oraz wyrazić swoje cele, a przez otoczenie jest postrzegana jako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności. Self-adwokatura dotyczy kilku obszarów funkcjonowania człowieka: samoświadomości, odpowiedzialności osobistej, niezależności od innych i asertywności, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi ludźmi. Jarosławscy self-adwokaci działają bardzo aktywnie – spotykają się regularnie, inicjują i organizują różnorodne wydarzenia obywatelskie. We współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowują audycje, zaś dla telewizji internetowej www.pod24.info reportaże, sondaże, wywiady. Mówią własnym głosem we własnych sprawach.

 

GŁOS SELF - ADWOKATÓW JEST WAŻNY

Od 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. Głos self-adwokatów jest ważny.

Dzięki niemu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz otrzymają szansę na rozwój potencjału osobistego. Będą wypowiadać się w swoim imieniu o prawach i potrzebach swoich oraz  innych osób z niepełnosprawnościami. Rozpowszechniona zostanie również idea self-adwokatury w innych organizacjach.

Już od października będą się odbywały różnorodne działania tj:
• spotkania rekrutacyjne
• warsztaty rozwojowe i medialne dla self-adwokatów
• udział w europejskich konferencjach organizowanych przez Inclusion Europe
• spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, udział w sesjach rady miasta, powiatu
• indywidualne sesje coachingowe dla self-adwokatów
• spotkania regionalne w organizacjach wpierających osoby z niepełnosprawnościami
• wszystkie działania zostaną podsumowane podczas dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji dla self-adwokatów we wrześniu 2023 roku.

SA Active 2022 Logo www


 

Aktualności:

 

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów
przy PSONI Koło w Jarosławiu
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 53 78
strona www.jaroslaw.psoni.org.pl/self_adwokaci
facebook /self.adwokaci.jaroslaw