POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 

Obok stałych form wsparcia, tj. placówek i usług, Stowarzyszenie organizuje aktywność kulturalną (Teatr Cienie prowadzony przy współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, grupa teatralna Rodzice Dzieciom, zespół muzyczny Exodus oraz coroczny Przegląd Twórczości Dziecięcej „Bajkowy Świat”) i sportową (drużyna piłkarska PSONI Team, grupa PROSPORT działająca w ramach Olimpiad Specjalnych, organizacja mityngów i innych wydarzeń sportowych) adresowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi również bibliotekę oraz działalność wydawniczą, w tym w tekście łatwym do czytania. Organizuje seminaria, konferencje i warsztaty dla profesjonalistów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2011 roku działa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Słoneczna Gromada”. Każdego roku odbywają się cykliczne wydarzenia dla całej społeczności PSONI Koło w Jarosławiu, wśród których najważniejsze są Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
adres ul. Wilsona 6a,
37-500 Jarosław
telefon 16 6215378
email biuro@psoni-jaroslaw.org.pl
strona www.psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /psoni.jaroslaw