NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wychowankowie OREW oraz absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować edukację w trzyletniej ponadpodstawowej Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Szkoła umożliwia im nabywanie i wzmacnianie kompetencji społecznych niezbędnych w dorosłym, niezależnym życiu. W szczególności przygotowuje uczniów do pełnienia roli pracownika zgodnie z osobistymi preferencjami i indywidualnym potencjałem zarówno w warunkach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.

W szkole uczniowie nabywają umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, sporządzania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych, prac ogrodniczych oraz wytwarzania ekologicznej podpałki K-LUMET. Z oferty szkoły korzysta 30 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
adres ul. Wilsona 6c
37-500 Jarosław
facebook16 623 02 85
email nspp@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /nsppjaroslaw