OREW w Jarosławiu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

Każde dziecko ma prawo do nauki, potrzebuje towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych skoordynowanych działaniami rehabilitacyjnymi. Wszystko to oferuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu dla 88 uczniów w wieku od 3 do 25 lat. W ramach Ośrodka funkcjonuje również: Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego dla dzieci, a także Zespół Rehabilitacyjny umożliwiający blisko 100 dzieciom i młodzieży korzystanie z wieloprofilowej rehabilitacji w formie ambulatoryjnej.

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar
adres os. Witosa 18
37-500 Jarosław
telefon 16 627 14 87
email orew.witosa@psoni-jaroslaw.org.pl
Filia miejscowa:
adres ul. Wilsona 6c
37-500 Jarosław
telefon 16 623 02 85
email orew.wilsona@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /orewjaroslaw

 

01

CWRMD

 

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

02

OREW w Jarosławiu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

04

NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

05

ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy