AAC-owy asystent
przez Super User

AAC-owy asystent to innowacja społeczna testowana w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem testowanej innowacji  jest poprawa funkcjonowania  osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  mających  trudności w werbalnym  porozumiewaniu się.  

Pomysłodawcami jak i realizatorami innowacji są  Barbara Bytnar neurologopedka oraz Witold Wesołowski terapeuta zajęciowy   na co dzień pracujących w OREW im. K. Rajtar  PSONI Koło w Jarosławiu. Testowana  innowacja społeczna trwająca sześć miesięcy wpłynie na zaspokojenie ogromnie ważnych potrzeb osób  z niepełnosprawnością intelektualną związanych z możliwością samodecydowania o sobie,  wyrażania własnych myśli, przeżyć, opinii, sugestii, a przede wszystkim bycia wysłuchanym i zrozumianym. Pośrednio wpłynie również na osoby z bliższego i dalszego otoczenia: opiekunów prawnych, asystentów oraz osób z różnych kręgów społecznych, którzy zapoznają się z alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się osób niemówiących.