Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu
przez I.Król

17 stycznia odbyło się spotkanie z Bernadetą Szczyptą autorką i bohaterami książki  „Naszą siłą są ludzie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu. Publikacja powstała z okazji 40-lecia ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w Jarosławiu.

 Książka zawiera wywiady z osobami z niepełnosprawnością, rodzicami i bliskimi osób z niepełnosprawnością, pracownikami, specjalistami oraz przyjaciółmi, którzy pojawili się na drodze Stowarzyszenia i przyczynili się do jego rozwoju.
Każda z tych historii jest inna. Są to rozmowy o radościach i troskach codziennego życia, pokonywaniu przeszkód, o motywacji i sile do działania.

Spotkanie było pełne emocji, radości i wzruszeń. Była to okazja do rozmowy z autorką o jej pracy nad książka. Bohaterowie i zaproszeni goście otrzymali od autorki książki z dedykacjami.

Publikację można otrzymać nieodpłatnie w biurze Stowarzyszenia lub posłuchać w wersji audio http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/.../884-nasza-sila-sa...

Wydanie książki dofinansowano ze środków PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Dofinasowanie PFRON ROPS