Konwencja ONZ o Prawach z Niepełnosprawnościami
przez Super User

Podczas ostatnich warsztatów self-adwokaci pracowali z ważnym dokumentem - Konwencją ONZ o Prawach z Niepełnosprawnościami, która została ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku.

 

Dyskutowali o tym co gwarantuje konwencja,  dlaczego warto znać swoje prawa i obowiązki  a także o równości szans, niedyskryminacji i pełnym udziale osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Omawiali  również wybrane artykuły z konwencji. Self-adwokaci zachęcają do zapoznania się z Konwencją ONZ o Prawach z Niepełnosprawnościami w tekście łatwym do czytania.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu pn. "Głos self-adwokatów jest ważny", który realizowany jest z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

  

SA Active 2021 Logo www

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Konwencja-o-prawach-osób-zN_do-internetu.pdf)Konwencja-o-prawach-osób-zN_do-internetu.pdf1664 kB