Sesjia Rady Miasta Jarosławia
przez I.Król

26 czerwca 2023 r. jarosławscy self-adwokaci uczestniczyli w sesji Rady Miasta Jarosławia.

Burmistrz Waldemar Paluch przedstawił raport o stanie gminy miejskiej Jarosław za 2022 rok. Raport był bardzo szczegółowy i pokazał  jakie inwestycje zrealizowano w ubiegłym roku oraz jakie są kierunki rozwoju miasta Jarosławia. Self-adwokaci mogli też zobaczyć jak wygląda praca radnych. Było to dla nich nowe i ciekawe doświadczenie.

Projekt pn. "Głos self-adwokatów jest ważny" realizowany jest z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy , finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

SA Active 2021 Logo www