GŁOS SELF - ADWOKATÓW JEST WAŻNY

Od 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. Głos self-adwokatów jest ważny.

Dzięki niemu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Rozpowszechniona zostanie również idea self-adwokatury w innych organizacjach. Uczestnikami projektu będzie 20 dorosłych osób zamieszkujących na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.

Już od października będą się odbywały różnorodne działania tj:
• spotkania rekrutacyjne
• warsztaty rozwojowe i medialne dla self-adwokatów
• udział w europejskich konferencjach organizowanych przez Inclusion Europe oraz MENCAP
• spotkania z przedstawicielami władz samorządowych
• sesje coachingowe dla self-adwokatów
• spotkania regionalne w organizacjach wpierających osoby z niepełnosprawnościami
• wszystkie działania zostaną podsumowane na dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji dla self-adwokatów we wrześniu 2023 roku.

 

Active citizens fund4x
   „Głos self-adwokatów jest ważny” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG