Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  z udziałem środków PFRON
 
 Logo EPS ZestawZapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo!


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”


Projekt jest skierowany do osób:
•    ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
•    pozostających bez zatrudnienia
•    mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
•    w wieku 18-64 lat

Uczestnikom projektu oferujemy:
•    pracę w Ciastkarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
•    możliwość rozwoju osobistego
•    kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
•    zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
•    złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 22 listopada 2017 r.


Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel.  627 12 26

 

Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu