Dowóz uczestników projektu do Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu PSONI/DP/2130-6/2536/20