KUU/DP/2130-1/1116/17 - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu