Usługi cateringowe dla uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu edycja II

 PSONI/DP/2131-2/198/19 - Usługi cateringowe dla uczestników projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu – edycja II