Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu"

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu” jest projektem realizowanym przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r. Projekt obejmuje wsparciem 70 dzieci z niepełnosprawnościami z powiatów: jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i łańcuckiego, w wieku od 0 do 8 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci z niepełnosprawnością poprzez wieloprofilowe wsparcie przy wykorzystaniu indywidualnego potencjału rozwojowego, zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności w rozwoju psychoruchowym, wyzwalanie aktywności społecznej, poznawczej, komunikacji oraz przygotowanie dziecka do współpracy w grupie i maksymalnego, jak to tylko możliwe samodzielnego funkcjonowania.

Całość oddziaływań do małego dziecka objęta jest przez zespół specjalistów w skład którego wchodzą fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy. Kompleksowość rozumiana jest jako bezpośrednie współdziałanie wszystkich wymienionych wyżej specjalistów.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych