Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu

W okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt
pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu”.

Kompleksową rehabilitacją objęto 84 dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Program specjalistycznej terapii realizowany jest w OREW im. K.Rajtar w Jarosławiu oraz w dwóch filiach: miejscowej i zamiejscowej w Oleszycach, a także na ogólnodostępnej krytej pływalni w Jarosławiu.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z różnych form wsparcia: fizjoterapia, terapia psychologiczna, terapia metodą Halliwick. Uzupełnieniem prowadzonych form są warsztaty szkoleniowe podnoszące kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze adresowane do rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych