„Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualna”

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu realizuje od 1.04.2017 do 31.03.2019 roku projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób ze znaczną niepełnosprawnością. W projekcie bierze udział 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w wieku od 16 do 40 roku życia, wspieranych przez indywidualnych asystentów, średnio 30 godzin w miesiącu. Każdy asystent wspiera jedną osobę niepełnosprawną w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjenci otrzymują wsparcie w formie usług asystenckich obejmujących pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa ta świadczona jest w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby. Realizowane działania, ukierunkowane są na umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych