„Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Przedsiębiorstwo społeczne OMNES sp. z o.o., którego założycielem jest PSONI Koło w Jarosławiu realizuje od 1.04.2017 do 31.03.2019 roku projekt pn. „Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób ze znaczną niepełnosprawnością. Wsparcie obejmuje wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

W projekcie bierze udział 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu jarosławskiego od 16 do 40 roku życia, wspieranych przez indywidualnych asystentów, średnio 30 godzin w miesiącu. Każdy asystent wspiera jedną osobę niepełnosprawną w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych