Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka naprzeciw potrzebom - w trosce o najmłodszych

Od 11 kwietnia 2016 roku dzieci z Podkarpacia zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne mają możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia i pomocy w nowopowstałym Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.

Centrum powstało dzięki wsparciu duńskich Fundacji VELUX, które przyznały grant w wysokości pond 4 mln. zł na jego utworzenie, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci z zaburzonym rozwojem oraz przedwcześnie urodzonych zagrożonych niepełnosprawnością.

Centrum oferuje swoje wsparcie wszystkim potrzebującym dzieciom z całego regionu, w tym w szczególności z terenów wiejskich i małych miast. Szacuje się, że z nieodpłatnej oferty Centrum skorzysta rocznie ponad 400 dzieci. Jest to jedyna taka placówka w regionie, w której wielodyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów w kompleksowy sposób dba o potrzeby każdego dziecka, jak najpełniejszy jego rozwój oraz w realny sposób wzmacnia funkcjonowanie całej rodziny.CWRMD Aby żyć pełnią życia YouTube1

 

velux

 

 

Budowa Centrum została dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego

 logo 3xvelux

 

 

Utworzenie, wyposażenie i prowadzenie działalności regionalnego Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka jest już drugim projektem realizowanym przez PSONI Koło w Jarosławiu, który znalazł uznanie Fundacji VELUX. W latach 2013 - 2015 dzięki duńskim fundacjom powstał w Jarosławiu innowacyjny Dom Samodzielności służący dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do treningów niezależnego życia.

Więcej o Fundacjach VELUX na: www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

 

ENGLISH VERSION