Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje od 1 lipca 2017 do 30 kwietnia 2017 projekt pn. „ Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach”.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkających na terenie powiatu lubaczowskiego, które do tej pory pozostawały bez zatrudnienia. W ramach projektu powstała 8 osobowa grupa ogrodniczo – porządkowa. Rozszerzono o 2 stanowiska pracy istniejący już dział krawiectwa oraz o 4 stanowiska produkcję mebli. Utworzono również dodatkową grupę, która zajmuje się produkcją ekologicznej podpałki K-LUMET.

Uczestnicy projektu wspierani są przez 5 trenerów pracy oraz objęci kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną. Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach rozszerzył się również o nowe miejsce prowadzenia działalności – na ul. Zamkowej 61 A w Oleszycach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Logo EFRR