„Poprawa jakości wieloprofilowej rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu

 

Od 1 września do 30 listopada 2019 r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Poprawa jakości wieloprofilowej rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu ”. Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, będziemy mieli okazję zwiększenia dostępności do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, jak również poprawę skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym im. Krystyny Rajtar.

 W ramach zadania otrzymaliśmy profesjonalny sprzęt, dzięki któremu mamy możliwość zwiększyć dostępność do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością, jak również poprawić skuteczność i jakość kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym im. Krystyny Rajtar.

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

 

przestrzen otwarta