Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Od 14.07.2020 r. do 14.12.2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”  dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i wspomaganie niezależnego życia 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.

Wsparcie realizowane jest średnio 20 godzin w miesiącu po popołudniu lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnościami.