PILOTAŻOWY PROGRAM „Rehabilitacja 25 plus”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymanie samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Program realizowany jest od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Miejscem realizacji programu jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Oleszycach. Program zakłada wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,  pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz nabytych wcześniej umiejętności. W programie uczestniczy jeden absolwent OREW w Oleszycach.

 

monika plakat fundusz celowy 420x297