„Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu-II

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu-II ”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, poprawa jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym ze współistniejącymi wielorakimi niepełno sprawnościami, zachowaniami trudnymi, zapewnienie  im możliwości maksymalnie niezależnego funkcjonowania pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt realizuje 20  beneficjentów w wieku od 16 do 40 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt realizowany jest od 01.04.2018 do 31.03.2021r.  w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu ul. Kasprowicza 5.

W ramach projektu prowadzone są tygodniowe i  weekendowe treningi samodzielności.