„POPRAWA JAKOŚCI WIELOPROFILOWEJ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OWI I OREW PSONI KOŁO W JAROSŁAWIU”

 

Od 9 września do 14 grudnia 2021 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Poprawa jakości wieloprofilowej rehabilitacji  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu ”.
Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie mieliśmy możliwość zakupienia specjalistycznego sprzętu, a tym samym poprawienia skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczym im. K Rajtar oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu.  

W ramach zadania zakupiony został sprzęt służący dzieciom i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością podczas rehabilitacji ruchowej, jak również terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej. Wykorzystywany jest przez osoby mające różnorodne ograniczenia ruchowe, jak również trudności w werbalnym porozumiewaniu się.
Wykorzystanie tego sprzętu w trakcie terapii wpływa między innymi  na rozwijanie samodzielności u dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, a poprzez swą atrakcyjność sprzyja zwiększeniu motywacji i poczucia własnej wartości.

 „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.