Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje od 1.10.2017 do 31.03.2020 roku projekt pn. „Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego – pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

W ramach działań zostanie poszerzona działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o ciastkarnię, która zostanie uruchomiona z dniem 1 stycznia 2018 r. na ul. Wilsona w Jarosławiu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Logo EFRR

 

Ciastkarnia ZAZ w Jarosławiu - Rekrutacja

Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu