Dostawa wyposażenia gastronomicznego - PSONI/DP/2130-2/2114/19