Dostawa fabrycznie nowego autobusu PSONI/DP/2130-3/2594/19