Dostawa wyposażenia gastronomicznego PSONI/DP/2130-2/306/20

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf695 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania - 04.02.2020 r..pdf)Odpowiedzi na pytania - 04.02.2020 r..pdf735 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf1675 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.02.2020 r..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.02.2020 r..pdf52 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf30 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf1324 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1.pdf2898 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 2.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 2.pdf3618 kB
Pobierz plik (Załączni nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..pdf)Załączni nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..pdf635 kB
Pobierz plik (Załączni nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..pdf)Załączni nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..pdf635 kB
Pobierz plik (Załączniik nr 2A do SIWZ - Formularz ofertowy - część 2 - miana 04.02.2020 r..doc)Załączniik nr 2A do SIWZ - Formularz ofertowy - część 2 - miana 04.02.2020 r..doc366 kB
Pobierz plik (Załączniik nr 2A do SIWZ - Formularz ofertowy - część 2.doc)Załączniik nr 2A do SIWZ - Formularz ofertowy - część 2.doc367 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1.docx.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 1.docx.pdf635 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 2  - zmiana 06.02.2020 r..pdf)Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 2 - zmiana 06.02.2020 r..pdf745 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 2.docx.pdf)Załącznik nr 1A do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - część 2.docx.pdf746 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - część 1 - zmiana 06.02.2020 r..doc360 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - część 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - część 1.doc361 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy - część 2  - zmiana 06.02.2020 r..doc)Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy - część 2 - zmiana 06.02.2020 r..doc366 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc351 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc353 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc348 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy - część 1.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy - część 1.pdf823 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6Ado SIWZ - Projekt umowy - część 2.pdf)Załącznik nr 6Ado SIWZ - Projekt umowy - część 2.pdf864 kB
Pobierz plik (załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc)załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc351 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ - 06.02.2020 r..pdf)Zmiana treści SIWZ - 06.02.2020 r..pdf678 kB