Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od miesiąca kwietnia bieżącego roku realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „ Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu- II”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami , poprawa jakości ich życia , zapewnienie im możliwie maksymalnie niezależnego funkcjonowania, pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt realizowany jest w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Kasprowicza 5 w Jarosławiu.

Termin realizacji projektu od dnia 01.kwiecień 2018 do dnia 31.marzec 2021.W ramach projektu prowadzone są formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności i wekendowych treningów samodzielności.