„Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Jarosławiu”

Od 1wrzesnia do 30 listopada 2017r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pod tytułem: „Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Jarosławiu”.

Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zostanie zwiększona dostępność do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, jak również poprawę skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Ośrodku Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”

Rops logo