Rusza nowy projekt self-adwokatów

Od 14 maja do 14 grudnia 2018 roku PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. USŁYSZ NASZE GŁOSY. Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które rozwiną swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 Otrzymają szansę na rozwój potencjału osobistego, będą mówić  o swoich potrzebach i wypowiadać się w swoim imieniu.
W ramach projektu zaplanowane są spotkania rekrutacyjne w placówkach, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutację zakończy podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z 24 osobami.

Od czerwca będą podejmowane różne  działania m.in. spotkanie integracyjne,  warsztaty z zakresu self-adwokatury, rozwoju osobistego, komunikacji medialnej, nagranie audycji radiowych i reportaży telewizyjnych.


Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”