Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu

 Od 1 września do 30 listopada 2018r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu”.

 Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, będziemy mieli okazję zwiększenia dostępności do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, jak również poprawę skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym im. Krystyny Rajtar.

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.