Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami

 

Od 1.04.2019r. do 31.03.2020r. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami”  współfinansowany ze środków PFRON. 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 32 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Wsparcie realizowane jest średnio 30 godzin w miesiącu po popołudniu lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnościami.
Asystencja umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nabywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.